Simone Hutsch 476733 Unsplash

Met de dakisolatienorm wil de Vlaamse Overheid het recht op menswaardig wonen waarborgen, alsook duurzaamheid en ecologisch wonen en bouwen stimuleren. Hoe streng wordt de wetgeving rond dakisolatie precies? Vandaag worden er 9 strafpunten uitgedeeld aan een woning met een slecht geïsoleerd dak, maar in 2020 zullen dat er 15 zijn: de maximumstraf, die kan leiden tot een ongeschiktverklaring van je woning. Eigenaars riskeren een geldboete en/of zelfs een gevangenisstraf.

Een eigen dak boven je hoofd


De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt.

Eigenaars die hun woning zelf bewonen, kunnen dus geen boete krijgen, terwijl verhuurders een geldboete en/of gevangenisstraf riskeren. Merk op dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard moet zijn voor strafbaarstelling.

Het dak van een appartementsgebouw moet ook geïsoleerd zijn tegen 2020. Het is de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Mede-Eigenaars.  Een gelijkvloers appartement krijgt ook strafpunten, wanneer het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft, ongeacht de eigendomssituatie. Daken tot 2 m² zijn wel vrijgesteld van de isolatieverplichting.

Een goed dak boven je hoofd

De minimale dakisolatienorm bedraagt een R-waarde van 0,75m² K/W, zo’n 3 à 4 cm isolerend materiaal. De R-waarde is de thermische weerstand van een isolatiepakket en geeft aan hoe goed de isolatie zich verzet tegen het transport van warmte. Hoe beter het isolatiepakket, hoe hoger de R-waarde. De aanwezigheid van dakisolatie kan je bewijzen aan de hand van het energieprestatiecertificaat (EPC) van je woning of het postinterventiedossier. Ook het bouwplan, het lastenboek of de factuur verklapt iets over je isolatie. Wie de documenten niet voorhanden heeft, kan een EPC laten opmaken. Dat kost gemiddeld 200 euro. Opgelet: wanneer de isolatie niet bereik- of zichtbaar is, moet je zelf een stuk van je dak openbreken, de energiedeskundige mag dit niet doen.

Dakisolatie verplicht bij huurwoningen vanaf 2020

Een slecht dak boven je hoofd

Om te kijken of een huis aan die (en andere) voorwaarden voldoet, voert Wonen Vlaanderen een woningonderzoek uit, meestal op vraag van de huurder of een derde partij zoals bijvoorbeeld het OCMW. Elk vastgesteld gebrek krijgt 1, 3, 9 of 15 strafpunten en er wordt een technisch verslag opgemaakt. Bij een totaal van 15 strafpunten of meer, wordt een procedure tot ongeschiktverklaring opgestart. In 2018 is een niet of onvoldoende geïsoleerd dak gelijk aan negen strafpunten, maar vanaf 2020 valt die ademruimte weg.

Het is de burgemeester die, op basis van dat verslag, een huis definitief ongeschikt verklaard. Eerst worden alle betrokken partijen uitgenodigd voor een gesprek. De burgemeester kan bijvoorbeeld enige tijd verlenen aan de eigenaar om de gebreken op te lossen, vooraleer een eindbeslissing gemaakt wordt. Eens een besluit tot ongeschiktverklaring genomen is, mag de woning zeker niet langer te huur gesteld worden. Anders gezegd: de zittende huurder mag er nog in blijven wonen, maar de woning mag na het beëindigen van het huurcontract niet meer te huur worden aangeboden. Ook wanneer een woning langer dan een jaar als ongeschikt geregistreerd staat, volgt een sanctie.

Ons advies?

Verhoog je wooncomfort met een goed geïsoleerd dak en isoleer gisteren nog! 

Dakisolatie zorgt meteen voor een aangenamer binnenklimaat: koel in de zomer en warm in de winter. Omdat je tot 30% bespaart op je energiefactuur, betaalt de investering zichzelf terug. De netbeheerder geeft bovendien een mooie premie voor dakisolatie in bestaande woningen. Wacht niet te snel: we vermoeden echter dat die de komende jaren alleen maar teruggeschroefd zullen worden.

Zoldervloer- of plafondisolatie is ook toegestaan, op voorwaarde dat de zolder onverwarmd en onbewoond is en de isolatie de volledige oppervlakte in beslag neemt.

Isoleer en maak een verschil. Contacteer Isolblow voor meer informatie of vraag een offerte aan! Je kan ook de toelichtingsbrochure van Wonen Vlaanderen downloaden.