Dakisolatie-9

Om de Europese doelstellingen van 2030 te halen, komt Vlaanderen met een nieuw energieplan. Minister van Energie Bart Tommelein heeft dat plan dit weekend voorgesteld. Het werd niet warm onthaald en de minister voerde reeds enkele aanpassingen door. Toch blijft energie besparen de belangrijkste opdracht: woningen zullen aan striktere energienormen moeten voldoen. Je zou kunnen zeggen dat eigenaars verplicht zijn om te investeren in oude woningen. Renoveren en isoleren, dus! 

Zes grote aandachtspunten


Wie vanaf 2021 een iets oudere woning verwerft, zal moeten investeren. In het Vlaamse Klimaat- en Energieplan dat de Vlaamse regering zaterdag goedkeurde, staat vermeld dat er minstens drie van de volgende ingrepen uitgevoerd moeten worden. 

Tommelein hoopt zo het energieverbruik van gebouwen omlaag te halen: “Het is een ambitieus maar haalbaar en betaalbaar plan voor de toekomst. We stappen af van fossiele brandstoffen, maken onze gebouwen energie-efficiënt en stappen zoveel mogelijk over naar groene warmte, zonne- en windenergie." 


Geen eigen woning? We schreven reeds een uitgebreide blogpost over de verplichte isolatievoorwaarden bij huurwoningen vanaf 2020! 

Aardgas = OUT

Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen geen aansluiting meer op aardgas, maar zullen moeten verwarmen met een warmtepomp of aangesloten worden op een warmtenet. Voor een warmtepompboiler krijg je vanaf volgend jaar een premie van 400 euro, die uitdooft in 2024. “We stappen af van fossiele brandstoffen om onze huizen te verwarmen”, zegt Tommelein.

Isolatie in Vlaanderen zo goed als verplicht vanaf 2021

Verbod op stookolieketens al ingetrokken

Is dit ambitieuze plan wel haalbaar? Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) komt deels op zijn beslissing terug. Dit weekend besloot de Vlaamse regering om de verkoop van stookolieketels te verbieden vanaf 2021, maar uit data van de Vlaamse energieregulator Vreg blijkt dat 21 procent van alle Vlaamse gezinnen verwarmt vandaag met stookolie. 'Mazout' is voor velen de belangrijkste bron van energie, geen wonder dus dat de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) zondag onaangenaam reageerde.

Minister Tommelein komt deze week deels terug op zijn beslissing. want in eerdere communicatie over de plannen stond duidelijk vermeld dat 'de verkoop van nieuwe stookolieketels stopt in 2021 en er ook geen tweedehandse ketels meer geplaatst mogen worden.'

Het verkoopsverbod is eigenlijk een federale bevoegdheid, maar Vlaanderen is niet akkoord met het interfederale energiepact dat stookolieketels (pas) vanaf 2035 verbiedt. De Vlaamse Overheid wil namelijk sneller resultaten boeken: vanaf 2021 zullen stookolieketels bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties niet meer kunnen, klinkt het het maandagavond in een mededeling van minister Tommelein.

"Er komt in 2021 misschien nog geen algemeen verbod op de verkoop. We hebben dit reeds verduidelijkt aan de sector en binnenkort zal er een officieel overleg plaatsvinden met hen. Ik sta ook open voor mogelijke alternatieven van de sector zelf om hun producten te vervangen door vormen van hernieuwbare energie", zegt Tommelein nu.

Over energiemaatregelen in Wallonië en Europa wordt niet gesproken.

Isoleer vandaag nog

 “Als je je woning energie-efficiënter maakt, heb je meer wooncomfort, verlaag je je energiefactuur en verhoog je de waarde van je woning”, aldus minister Tommelein.

Het volledige energieplan kan je hier lezen.