Korting-onroerende-voorheffing

Wie vanaf 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, kan voortaan genieten van een korting op de onroerende voorheffing.

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd. De korting op de onroerende voorheffing bedraagt:

  • 50% voor wie een Epeil van maximaal E90 haalt
  • 100% voor wie een Epeil van maximaal E60 haalt

en dit voor 5 jaar.

Bron: energiesparen.be