Dak-in-de-sneeuw

In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Niet-geïsoleerde daken moeten dringend aangepakt worden. Om die boodschap kracht bij te zetten, verlaagt de Vlaamse regering de steun voor dakisolatie. Nu bestaan er nog 2 ondersteuningsvormen: een premie voor dakisolatie via uw netbeheerder en een belastingvermindering van 30%. Deze laatste verdwijnt in 2017.

Dakisolatie: de belastingvermindering verdwijnt

Overgangsperiode

Wie zijn bestelling nog dit jaar plaatst, ten laatste eind 2016 een voorschot stort en ten laatste 31 december 2017 de factuur betaalt, zal nog van de belastingvermindering kunnen genieten.

Wie een voorschot betaalt in 2016 en de eindfactuur in 2017, kan het voorschot inbrengen voor aanslagjaar 2017, op voorwaarde dat het voorschot effectief door de aannemer werd verkregen én de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van het indienen van de aangifte. Is dit niet het geval? Dan mag u het voorschotfactuur niet opnemen in uw aangifte voor aanslagjaar 2017, maar kunt u, wanneer de werken zijn uitgevoerd en u de eindfactuur hebt ontvangen, een rechtzetting vragen van uw belastingaangifte voor aanslagjaar 2017 (dit moet wel gebeuren binnen de bezwaartermijnen).

De eindfactuur die u betaald hebt in 2017 kan u inbrengen voor aanslagjaar 2018. Opgelet: de minimale R-waarde voor alle dakisolatiewerken betaald vanaf 2017 bedraagt minstens 4,5 m2K/W.

bron: energiesparen.be